4.2

5 Đánh giá

4

Chất lượng

4.2

Đúng giờ

3.8

Phục vụ


Địa chỉ : 42 Nguyễn Cảnh Hoan

Số điện thoại : 0866633965

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Hoàng Gia

# Tuyến đường Giá vé
1 Nghệ An Quảng Trị

800,000đ

2 Nghệ An Đà Nẵng

550,000đ

3 Đà Nẵng Nghệ An

550,000đ

4 Đà Nẵng Hà Tĩnh

400,000đ

5 Nghệ An Thừa Thiên-Huế

Đang cập nhật

6 Nghệ An Hà Tĩnh

400,000đ

7 Nghệ An Quảng Bình

400,000đ

8 Quảng Ngãi Nghệ An

750,000đ

9 Nghệ An Quảng Nam

Đang cập nhật

10 Thừa Thiên-Huế Nghệ An

Đang cập nhật

11 Quảng Nam Nghệ An

Đang cập nhật

12 Hà Tĩnh Nghệ An

400,000đ

13 Nghệ An Quảng Ngãi

750,000đ

14 Quảng Ngãi Quảng Trị

Đang cập nhật

15 Quảng Trị Nghệ An

800,000đ

16 Quảng Ngãi Đà Nẵng

Đang cập nhật

17 Đà Nẵng Quảng Trị

650,000đ

18 Quảng Ngãi Quảng Bình

Đang cập nhật

19 Nghệ An Nghệ An

Đang cập nhật

20 Quảng Bình Nghệ An

400,000đ

21 Đà Nẵng Quảng Bình

350,000đ

22 Quảng Ngãi Thừa Thiên-Huế

Đang cập nhật

23 Quảng Ngãi Hà Tĩnh

Đang cập nhật

24 Hà Tĩnh Đà Nẵng

400,000đ

Giới thiệu về xe khách Hải Hoàng Gia

Xe khách Hải Hoàng Gia là thương hiệu xe mới nhưng đã có lượng khách ổn định do chất lượng vượt trội từ hệ thống giường nằm 44 chổ hiện đại và sự chuyên nghiệp trong quy trình phục vụ. Hải Hoàng Gia là nhà xe nói không với bắt khách dọc đường – không bán vé nằm hay ngồi luồng. Xe Hải Hoàng Gia cam kết là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi người.

Thông tin về xe khách Hải Hoàng Gia

Tuyến đường xe khách Hải Hoàng Gia hoạt động

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> DIỄN CHÂU - NGHỆ AN

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> VINH - NGHỆ AN

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- CON CUÔNG - NGHỆ AN <=> QUÃNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG <=> VINH - NGHỆ AN

- HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ <=> VINH - NGHỆ AN

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> VINH - NGHỆ AN

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH <=> VINH - NGHỆ AN

- ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> VINH - NGHỆ AN

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> VINH - NGHỆ AN

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- HÀ TĨNH - HÀ TĨNH <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- ĐÔ LƯƠNG - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- NAM ĐÀN - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- HƯNG NGUYÊN - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- VINH - NGHỆ AN <=> HÀ TĨNH - HÀ TĨNH

- VINH - NGHỆ AN <=> Tx. KỲ ANH - HÀ TĨNH

- VINH - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- VINH - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- VINH - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- VINH - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- VINH - NGHỆ AN <=> DUY XUYÊN - QUẢNG NAM

- VINH - NGHỆ AN <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- HOÀNG MAI - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- HOÀNG MAI - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- HOÀNG MAI - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- HOÀNG MAI - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- QUỲNH LƯU - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- QUỲNH LƯU - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- QUỲNH LƯU - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- QUỲNH LƯU - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

- DIỄN CHÂU - NGHỆ AN <=> ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

- DIỄN CHÂU - NGHỆ AN <=> ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

- DIỄN CHÂU - NGHỆ AN <=> QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI

- DIỄN CHÂU - NGHỆ AN <=> HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ

- DIỄN CHÂU - NGHỆ AN <=> LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG

Địa chỉ văn phòng làm việc của xe khách Hải Hoàng Gia

Tại Nghệ An:

- Văn phòng Vinh: 42 Nguyễn Cảnh Hoan.

Tại Đà Nẵng:

- Bến xe Trung tâm Đà Nẵng: 185 Tôn Đức Thắng.

Đánh giá xe Hải Hoàng Gia

Điểm đánh giá
4 / 5
1
0
2
0
3
1
4
3
5
1
September 03, 2019
1771 ngày trước
Chuyen di kha ok, nhung dieu hoa bat hoi lanh, toi cam thay hoi met
June 28, 2019
1841 ngày trước
Xe sạch sẽ, giường có rèm che, có tivi. Nhân viên lịch sự. Có xe trung chuyển, nhưng nhà mình xa, xe định đón sớm 2,5 tiếng nên thôi mình tự túc. Bác tài xe trung chuyển "vui tính' lắm, mình hỏi sao nghe bảo chỉ đón sớm 1 tiếng, bác í bảo "ai bảo thì nói người đấy đón" ????????, giật mình. Nói chung là đi xe khách như thế này là rất ok rồi.
October 01, 2018
2108 ngày trước
nhân viên tư vấn cho khách không nhiệt tình, tư vấn kém, nói chuyện khó chịu, chất lượng cần cải thiện
October 01, 2018
2108 ngày trước
Xe mới.đoi ngu lái xe chuyên nghiệp.giuong nằm sạch sẽ tuy chỉ có một điều là lai xe thường hút thuốc lá trong xe.
December 25, 2017
2389 ngày trước
nhà xe tốt nhất tôi từng đi. tôi rất hài lòng về phục vụ, chất lượng...của nhà xe.. mỗi lần về quê hoặc đi làm tôi đều chọn xe này.

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...