Chính sách thanh toán

Khách hành sử dụng 1 trong 4 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền phòng trên website Bandidau.com:

1. TIỀN MẶT

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Bandidau.com. Khách hàng đến văn phòng của Bandidau để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Bandidau theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

2. THẺ TÍN DỤNG (VISA VÀ MASTER CARD)

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Bandidau.com. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.

3. THANH TOÁN QUA THẺ ATM NỘI ĐỊA

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Bandidau.com. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán trên website của Cổng thanh toán Payoo .

4. THANH TOÁN QUA CỬA HÀNG TIỆN ÍCH

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt đơn đặt phòng trên website Bandidau.com. Sau khi lựa chọn hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ thực hiện trực tiếp các bước thanh toán theo hướng dẫn tại các cửa hàng tiện nợi có liên kết với  cổng thanh toán Payoo. Sau khi thanh toán tiền tại cửa hàng tiện lợi theo mã thanh toán được cung cấp, đơn hàng của quý khách sẽ được tự động cập nhật trạng thái.

 

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...