Hồ Chí Minh Khánh Hòa

04/12/2021
 • Bình Minh Tải (1)
 • Huỳnh Gia (16)
 • Hà Linh (16)
 • Hồng Sơn (Phú Yên) (4)
 • Hạnh Cafe (2)
 • Hòa Thuận Anh (1)
 • Khanh Phong (3)
 • Liên Hưng (32)
 • Long Nguyễn (3)
 • Phúc An Express (3)
 • Quang Hạnh (5)
 • Rạng Đông Buslines (2)
 • Trà Lan Viên (6)
 • Thanh Thủy (1)
 • Tân Dũng Tiến (1)

Giờ đi

01:00
10:00

Giá vé

0
150000
Đánh giá
 • trở lên (22)
 • trở lên (15)
 • trở lên (59)
Loại xe
 • Xe thường (62)
 • NORMAL (34)

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...