Hồ Chí Minh Khánh Hòa

21/05/2021
 • An Phú Buslines (8)
 • An Tiến Phát (2)
 • Bình Phương (6)
 • Chơn Mỹ (4)
 • Gia Phúc - Cam Ranh (2)
 • Hà Linh (34)
 • Hải Sơn (15)
 • Huỳnh Gia (12)
 • Hòa Thuận Anh (6)
 • Hồng Sơn (Phú Yên) (4)
 • Hạnh Cafe (3)
 • Khanh Phong (28)
 • Liên Hưng (56)
 • Phương Nam (16)
 • Phúc An Express (12)
 • Quang Hạnh (9)
 • Rạng Đông Buslines (2)
 • Trà Lan Viên (18)
 • Thiện Trí (4)
 • Thành Ban (3)
 • Thanh Thủy (2)
 • Thanh Thủy Limousine (2)
 • Tân Dũng Tiến (2)
 • Thuận Tâm (1)
 • Việt Nhật (4)

Giờ đi

01:00
10:00

Giá vé

0
150000
Đánh giá
 • trở lên (54)
 • trở lên (72)
 • trở lên (127)
 • trở lên (2)
Loại xe
 • Xe thường (142)
 • NORMAL (113)

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...