Hồ Chí Minh Khánh Hòa

30/10/2021
 • An Phú Buslines (4)
 • Bình Phương (6)
 • Bình Minh Tải (1)
 • Huỳnh Gia (8)
 • Hồng Sơn (Phú Yên) (2)
 • Hạnh Cafe (1)
 • Liên Hưng (6)
 • Long Nguyễn (1)
 • Quang Hạnh (1)
 • Rạng Đông Buslines (2)
 • Thanh Thủy (1)
 • Tân Dũng Tiến (1)

Giờ đi

01:00
10:00

Giá vé

0
150000
Đánh giá
 • trở lên (12)
 • trở lên (5)
 • trở lên (17)
Loại xe
 • Xe thường (22)
 • LIMOUSINE (12)

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...