Hồ Chí Minh Dốc Lết Ninh Hòa

30/05/2023
 • Bình Minh Tải (2)
 • Bình Phương (2)
 • Cúc Tùng (6)
 • Hồng Sơn (Phú Yên) (13)
 • Huỳnh Gia (11)
 • Phúc An Express (8)
 • Phương Nam (6)
 • Thành Ban (1)
 • Xe Nhà (7)

Giờ đi

01:00
10:00

Giá vé

0
150000
Loại xe
 • Xe thường (32)
 • NORMAL (24)
Đánh giá
 • trở lên (25)
 • trở lên (31)

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...