1 Tìm khu vực

Bắt đầu tìm xe bằng cách điền thông tin điểm đón, điểm đến, số ghế và thời gian khởi hành

2 Chọn xe

Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn chọn xe mong muốn. Nhấn chọn để xem thông tin chi tiết xe.

3 Chọn ghế

Khi nhấn nút chọn, giao diện sẽ xổ xuống, chọn số ghế, chọn vị trí ghế mà bạn muốn

4 Chọn điểm đón và điểm trả.

Chọn điểm mà nhà xe có thể đến đón bạn và điểm trả mà nhà xe có thể chở bạn tới

5 Điền thông tin liên lạc


Hãy chắc rằng tất cả thông tin đều chính xác, nếu có yêu cầu khác ấn Thêm yêu cầu đặt biệt

Lưu ý: Có thể phát sinh thêm phụ phí nếu có yêu cầu khác.

6 Chọn hình thức thanh toán

Chọn hình thức thanh toán và ấn Thanh toán.

Chúng tôi sẽ gửi phiếu thanh toán vào email của bạn trong vòng 60 phút sau khi nhận được số tiền thanh toán.

Nếu bạn chọn phương thức thanh toán online, bạn sẽ trả phí thêm cho dịch vụ này, chúng tôi sẽ dẫn bạn đến cổng thanh toán với phương thức bạn đã chọn.

* Lưu ý: Không thể đổi phương thức thanh toán khi đã chọn, bạn phải tạo đơn hàng mới với các bước đã thực hiện

Nếu cần trợ giúp hoặc nếu bạn không nhận được vé điện tử/phiếu thanh toán sau 60 phút.

vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách Hàng liên tục 24/7 của chúng tôi.

Bandidau.com

Hệ thống đang xử lý. Tiến trình có thể mất vài phút...